Wspieramy działalność, której celem jest promowanie powszechnej dostępności do kultury. Chcemy tym przyczynić się do powiększania grona odbiorców oferty kulturalnej oraz do ograniczania liczby osób wykluczonych z dostępu do kultury.

Leksykon Tyle Miejsc jest opracowywany w celu upowszechniania informacji o wystawach stałych w muzeach (galeriach, skansenach, parkach etnograficznych, miejscach historycznych lub archeologicznych, zamkach, pałacach, dworach...).

Zapraszamy, jest Tyle Miejsc, które warto zobaczyć.

Tyle Miejsc leksykon wystaw muzealnych

tylemiejsc.org