Doradztwo gospodarcze. Obsługa prawna.

Rozwiązujemy problemy w zakresie zarządzania, finansów i kadr.

Wdrażamy procedury usprawniające funkcjonowanie firmy. Jest wiele miejsc, które możesz usprawnić, poprawić lub zmienić – po to, by Twój biznes lepiej działał. Możemy w tym pomóc.

Czas może pracować dla Ciebie.

Prawo kontraktowe. Projekty umów.

Przygotowujemy projekty umów z osobami prawnymi w obrocie gospodarczym oraz umów zawieranych z osobami fizycznymi. Doradzamy w wyborze najlepszego rodzaju kontraktu, uwzględniającego optymalizację skutków prawnych i organizacyjnych. Opracowujemy wzorce dokumentów dla powtarzalnych zdarzeń gospodarczych.

Dla naszych Klientów uruchomiliśmy usługę umowy on line.

Procedury.

Opracowujemy zarządzenia wewnętrzne i dokumentację organizacyjną.

Proponujemy przeprowadzenie ANALIZY ZGODNOŚCI czyli ukierunkowanego badania w zakresie zgodności działalności Instytucji z obowiązującymi przepisami. Do najważniejszych zadań tego badania należy wykrycie braków, nieprawidłowości i wykroczeń. Efektem jest również ustalenie katalogu obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych oraz informacja o koniecznych do wprowadzenia zmianach.

Kontrola wewnętrzna.

Oferujemy przeprowadzenie kontroli i doprowadzenie dokumentacji do stanu wymaganego w normach prawnych oraz wdrożenie właściwych procedur, w tym zaleceń Ministra Finansów dotyczących kontroli zarządczej. Oferujemy autorskie rozwiązania, wiedzę i doświadczenie. Celem jest sprawdzenie stanu faktycznego i porównanie go ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych, regulaminach i instrukcjach oraz sformułowanie wniosków i zaleceń mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, a w konsekwencji usprawnienie organizacji.

Organizacja pracy.

Świadczymy usługi wsparcia w zakresie organizacji pracy.

Zmiany organizacyjne, optymalizacja zatrudnienia, opracowywanie dokumentacji organizacyjnej i kadrowej, w tym kart stanowisk pracy, obieg dokumentów.

Kontrola zarządcza.

Wdrażamy standardy kontroli zarządczej.

Dostarczamy bieżących informacji o faktycznym stanie realizacji procedur w podległych jednostkach, eliminujemy błędy, poprawiamy efektywność pracy. Opracowujemy informację zarządczą o bieżącym stanie organizacji, wprowadzamy procesy naprawcze, opracowujemy niezbędne procedury.

ROZKRUT.ORG doradztwo gospodarcze i prawne.