Oferta

Procedury

Opracowujemy zarządzenia wewnętrzne i dokumentację organizacyjną.
Proponujemy przeprowadzenie ANALIZY ZGODNOŚCI czyli ukierunkowanego badania w zakresie zgodności działalności Instytucji z obowiązującymi przepisami. Do najważniejszych zadań tego badania należy wykrycie braków, nieprawidłowości i wykroczeń. Efektem jest również ustalenie katalogu obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych oraz informacja o koniecznych do wprowadzenia zmianach.

Prawo kontraktowe

Przygotowujemy projekty umów z osobami prawnymi w obrocie gospodarczym oraz umów zawieranych z osobami fizycznymi. Doradzamy w wyborze najlepszego rodzaju kontraktu, uwzględniającego optymalizację skutków prawnych i podatkowych. Opracowujemy wzorce dokumentów dla powtarzalnych zdarzeń gospodarczych.


Kontrola wewnętrzna

Oferujemy przeprowadzenie kontroli i doprowadzenie dokumentacji do stanu wymaganego w normach prawnych oraz wdrożenie właściwych procedur, w tym zaleceń Ministra Finansów dotyczących kontroli zarządczej. Oferujemy autorskie rozwiązania, wiedzę i doświadczenie.
Celem jest sprawdzenie stanu faktycznego i porównanie go ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych, regulaminach i instrukcjach oraz sformułowanie wniosków i zaleceń mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, a w konsekwencji usprawnienie organizacji.

Organizacja pracy

Świadczymy usługi wsparcia w zakresie organizacji pracy (zmiany organizacyjne, optymalizacja zatrudnienia, opracowywanie dokumentacji organizacyjnej i kadrowej, w tym kart stanowisk pracy).

Obsługa informacji publicznej

Prowadzimy kompleksową obsługę informacji publicznej. Doradzamy i opracowujemy dokumentację w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Organizujemy i nadzorujemy obieg przetwarzanych danych. Na ich podstawie opracowujemy informację publiczną (w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej).

Kontrola zarządcza

Wdrażamy standardy kontroli zarządczej.
Dostarczamy bieżących informacji o faktycznym stanie realizacji procedur w podległych jednostkach, eliminujemy błędy, poprawiamy efektywność pracy. Opracowujemy informację zarządczą o bieżącym stanie organizacji, wprowadzamy procesy naprawcze, opracowujemy niezbędne procedury.
Comments